Slika autora

drjelenadjordjevic
nutrition

Slika u zaglavlju
section-biography

LICENCIRANI SPEC. DR MED. I
VIŠI DIJETETIČAR-NUTRICIONISTA

NOVI BEOGRAD DJORDJEVICJELENA.NBG@GMAIL.COM

Zdravo svima. Ja sam licencirani specijalista doktor medicine (završene osnovne studije medicine i specijalističke akademske studije iz epidemiologije) i viši dijetetičar-nutricionista (završena Viša medicinska škola, smer viši dijetetičar-nutricionista). Posedujem licencu i za doktora medicine i za višeg dijetetičara-nutricionistu. Predavač sam u Akademiji strukovnih strudija Beograd, Odsek visoka zdravstvena škola (http://vzsbeograd.edu.rs), sa 10 godina iskustva u prosveti i 16 godina iskustva u planiranju i propisivanju dijeta i/ili režima ishrane, edukaciji i savetovanju u oblasti ishrane, izradi preporuka i radionica. Obučavam ljude da mogu sami sebi da pomognu tj. da vremenom sami koriguju svoju ishranu, a ne samo da koriste gotov jelovnik. Na linku https://strucnjacizaishranu.com/nutricionisti-dijeteticari/beograd/jelena-djordjevic je moja knjiga Dijetetika 1 i 2, namenjena svima, postavljena za besplatno čitanje, pomoću koje se može kreirati savetovalište za ishranu.

OBRAZOVANJE

Položila sam oba stručna ispita i posedujem licencu i za doktora medicine i višeg dijetetičara-nutricionistu.

Završila specijalističke akademske studije, modul epidemiologija, Medicinskog fakulteta u Beogradu (u obimu od 60 ESPB bodova), i stekla akademsko zvanje specijalista doktor medicine.

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu po starom sistemu i stekla stručno i akademsko, odnosno naučno zvanje doktor medicine, što je izjednačeno sa obimom od 360 ESPB bodova i nivoom znanja „master”.

Diplomirala na Višoj medicinskoj školi u Beogradu, smer Viši dijetetičar - nutricionista, prva u generaciji i stekla zvanje viši dijetetičar-nutricionista.

Završila školu klasične masaže u Višoj medicinskoj školi u Beogradu.

RADNO ISKUSTVO

PREDAVAČ U AKADEMIJI STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD, ODSEK VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA, CARA DUŠANA 254, ZEMUN, A PRE TOGA U PRAVNOM PRETHODNIKU FIRME - VISOKOJ ZDRAVSTVENOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU, NA ISTOJ ADRESI

Poslednjih 10 godina (od 2011. godine) predavala sam predmete iz oblasti Opšte medicine, Ishrane, Javnog zdravlja i Komplementarne medicine. Napisala sam 9 udžbenika/knjiga za nastavne predmete iz navedenih oblasti, među kojima su najznačajniji Dijetetika 1 i 2 i Planiranje i organizacija ishrane. Držala nastavu kao nastavnik praktične nastave i predavač na predmetima Tradicionalne kozmetičke procedure, Opšta medicina, Planiranje i organizacija ishrane 1, Planiranje i organizacija ishrane 2, Dijetetika 1, Dijetetika 2, Nekonvencionalna ishrana i priprema hrane (osnovne studije), i na predmetima Tradicionalna ishrana, Ishrana dece i adoslecenata, Ishrana starih (specijalističke studije)

VIŠI DIJETETIČAR-NUTRICIONISTA I DOKTOR MEDICINE

Poslednjih 16 godina radim režime ishrane, jelovnike, preporuke za ishranu, savetovanje, radionice, edukaciju u oblasti ishrane i/ili dijete. Obučavam ljude da mogu sami sebi da pomognu tj. da vremenom sami korigiguju svoju ishranu, a ne samo da koriste gotov jelovnik. Organizujem radionice za strukovne nutricioniste dijetetičare i više dijetetičare-nutricioniste.

KNJIGE I RADOVI

Koautor i autor priručnika, praktikuma i udžbenika za praktičnu i za teorijsku nastavu u Odseku Visoka zdravstvena škola Akademije strukovnih studija Beograd:

 1. Isailović G, Đorđević J. Opšta medicina Beograd: Jelena Đorđević; 2016.
 2. Đorđević J. Dijetetika 1 i 2 : za studente Visoke zdravstvene škole stukovnih studija u Beogradu - studijski program Strukovni nutricionista dijetetičar, za strukovne nutricioniste dijetetičare/više dijetetičare-nutricioniste i za pacijente Beograd: Jelena Đorđević; 2014.
 3. Đorđević J, Tisovski S, Trbović B. Planiranje i organizacija ishrane : za studente Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu, studijski program strukovni nutricionista dijetetičar i za nutricioniste-dijetetičare Beograd: Silvana Tisovski; 2013.
 4. Tisovski S, Đorđević J. Planiranje i organizacija ishrane 1 - praktikum Beograd: Silvana Tisovski; 2016.
 5. Tisovski S, Trbović B, Đorđević J. Planiranje i organizacija ishrane 1 - autorizovana predavanja Beograd: Autorsko izdanje; 2012.
 6. Đorđević J, Ilić V. Planiranje i organizacija ishrane 2 – priručnik praktične nastave Beograd: Jelena Đorđević; 2016.
 7. Lazarević A, Đorđević J, Janić L. Tradicionalna ishrana Beograd: Anđelka Lazarević; 2016.
 8. Ilić V, Đorđević J. Priručnik za praktičnu nastavu iz nekonvencionalne ishrane Beograd: Vladimir Ilić; 2016.
 9. Lazarević A, Đorđević J, Janić L. Javno zdravlje, socijalna politika i zdravstvena zaštita Beograd: Anđelka Lazarević; 2016.
 10. Lazarević A, Đorđević J, Janić L. Tradicionalne kozmetičke procedure Beograd: Jelena Đorđević; 2016.

Recenzent udžbenika za Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu:

 1. Dragaš Milovanović D, Bašić J. Priručnik za praktičnu nastavu iz biohemije Beograd: Dragana Dragaš Milovanović, Jasmina Bašić; 2016.

Recenzent udžbenika za srednju školu:

 1. Trbović B, Nikolić M, Banković Paunović S. Ishrana : za I razred ugostiteljsko-turističke škole obrazovni profili: kuvar i poslastičar, i za II razred, obrazovni profil: konobar Beograd: Zavod za udžbenike; 2014.

Autor i koautor stručnih/naučnih radova:

 1. Vučićević V, Milaković B, Tešić M, Đorđević J, Đuranović S. Manual versus target-controlled infusion of balanced propofol during diagnostic colonoscopy – A prospective randomized controlled trial : Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 144(9-10):514-520; 2016. Dostupno ovde
 2. Đorđević J. Alkalizacija hranom i mokraćna kiselina : Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194. 24(3):210-215; 2018. Dostupno ovde
 3. Janić L, Knežević M, Đorđević J. Stavovi studenata o obrazovanju strukovnih zdravstvenih radnika : Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura. (7):649-666; 2015. Dostupno ovde
 4. Đorđević J, Đorđević V. Projekat "strucnjacizaishranu.com" - način da se profesionalci (stručnjaci) iz oblasti ishrane odvoje od amatera. Nacionalni kongres zdravstvenih radnika Srbije "Hoćemo i možemo bolje" (sa međunarodnim učešćem), Zlatibor, 23.05.-27.05.2018 Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2018.
 5. Đorđević J, Lazarević A, Babić B, Trbović B, Raković-Savčić LJ. Alkalizirajuća ishrana u dijetoterapiji i prevenciji poremećaja zdravlja: prednosti, ograničenja, javnozdravstveni aspekt. Simpozijum zdravstvenih radnika I kategorije: "Istraži, saopšti, pitaj" (sa međunarodnim učešćem), Zlatibor, 11.05.- 15.05.2016.godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2018.
 6. Đorđević J. Dijetoterapija kod urinarnih infekcija - javnozdravstveni aspekt. Zbornik radova sa Simpozijuma zdravstvenih radnika srbije I kategorije: "Snagom reči" (sa međunarodnim učešćem), Zlatibor, 26.10.- 30.10.2016. god Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2016.
 7. Janić L, Đorđević J. Ekonomika u zdravstvu u svetu i kod nas. Zbornik radova sa Simpozijuma zdravstvenih radnika srbije I kategorije: "Snagom reči" (sa međunarodnim učešćem), Zlatibor, 26.10.- 30.10.2016. god Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2016.
 8. Đorđević J. Uticaj ishrane/dijetoterapije na laboratorijske parametre kod sideropenijske anemije. Kongres zdravstvenih radnika Srbije I kategorije: "Uvek novo, uvek iskustvo" (sa međunarodnim učešćem), Zlatibor, 24.10.-28.10.2015. godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2015.
 9. Bojić D, Đorđević J. Laboratorijski parametri u vezi sa ishranom kod hipohromne mikrocitne anemije. Kongres zdravstvenih radnika Srbije I kategorije: "Uvek novo, uvek iskustvo" (sa međunarodnim učešćem), Zlatibor, 24.10.-28.10.2015. godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2015.
 10. Janić L, Đorđević J. Ekonomika u zdravstvu kao nastavni predmet u svetu i kod nas. Kongres zdravstvenih radnika Srbije I kategorije: "Uvek novo, uvek iskustvo" (sa međunarodnim učešćem), Zlatibor, 24.10.-28.10.2015. godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2015.
 11. Trbović B, Tisovski S, Đorđević J, Ilić V, Babić B. Savremena bolnica. Zbornik radova sa Simpozijuma zdravstvenih radnika srbije I kategorije:„Znanje u akciji” (sa međunarodnim učešćem), Zlatibor, 28.05-01.06.2014. godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2014.
 12. Janić L, Đorđević J, Stojiljković A, Mandić A, Babić B. Ekonomično korišćenje portabl programa za potrebe izrade i prezentovanja naučno-stručnih sadržaja. Zbornik radova sa Simpozijuma zdravstvenih radnika srbije I kategorije:„Znanje u akciji” (sa međunarodnim učešćem), Zlatibor, 28.05-01.06.2014 godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2014.
 13. Đorđević J, Janić L, Stojiljković A, Mandić A, Babić B. Ekonomična izrada elektronskih prezentacija (slajdova) za potrebe prezentovanja naučno-stručnih sadržaja. Zbornik radova sa Simpozijuma zdravstvenih radnika srbije I kategorije:„Znanje u akciji” (sa međunarodnim učešćem), Zlatibor, 28.05-01.06.2014. godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2014.
 14. Đarmati D, Bogdanović M, Đarmati Š, Đorđević J. Toksikološki apsekti umetničkih materijala. Zbornik radova sa Simpozijuma zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 5.6-9.6. 2013. godine. Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2013.
 15. Đorđević J, Trbović B, Đarmati D, Maslovarić D. Dijetoterapija obolelih od epilepsije. Zbornik radova sa Simpozijuma zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 5.6-9.6. 2013. godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2013.
 16. Janić L, Miletić L, Đorđević J. Ekonomika u zdravstvu kao nastavni predmet na školama/fakultetima humanističkog usmerenja. Zbornik radova sa Simpozijuma zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 5.6-9.6. 2013. godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2013.
 17. Đarmati D, Isailović G, Janić L, Mandić A, Đorđević J. Pretraživanje servisa naučne i stručne literature putem interneta. Zbornik radova sa Simpozijuma zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 5.6-9.6. 2013. godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2013.
 18. Stojiljković A, Tisovski S, Trbović M, Janić L, Đorđević J. Pretraživanje relevantnih internet stranica u vezi sa ishranom. Zbornik radova sa Simpozijuma zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 5.6-9.6. 2013. godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2013.
 19. Miletić L, Janić L, Đorđević J, Terescenko S. The role and importance of health economics from the standpoint of high education health intitutions : International Journal of Economics and Law 2 (5): 79-83; 2013. Dostupno ovde
 20. Đorđević J, Lazarević A, Janić L. Lekovito bilje u stresu. Zbornik radova sa Kongresa zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 24-28.10.2012. godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2012.
 21. Babić B, Škodrić S, Đorđević J. Navike u ishrani starih osoba. Zbornik radova sa Kongresa zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 24-28.10.2012. godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2012.
 22. Grujić S, Lazarević A, Janić L, Trbović M, Trbović B, Tisovski S, Babić B, Škodrić S, Đorđević J. ORAC vrednost namirnica u tradicionalnoj ishrani. Zbornik radova sa Kongresa zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 24-28.10. 2012. godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2012.
 23. Lazarević A, Đorđević J, Janić L. Stavovi studenata u vezi sa tradiconalnom medicinom. Zbornik radova sa Simpozijuma zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 6.-10.6. 2012. godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2012.
 24. Isailović G, Đorđević J, Janić L, Avramović I, Ljubenković E. Medical SPA programi u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika. Zbornik radova sa Kongresa zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 26–30.10.2011. godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2011.
 25. Grujić S, Trbović B, Đorđević J. Boje u namirnicama - prirodne boje (hlorofili, karotenoidi, betalaini). Zbornik radova sa Kongresa zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 23.-28.10.2004. godine Beograd: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije; 2004.
 26. Đorđević J, Grujić S, Trbović B. Hlorofili, karotenoidi i betalaini u namirnicama - promene u toku termičke obrade i mere održanja Beograd: Hotellink; 2004.
 27. Đorđević J, Ivanović M, Ilić V. Antocijani u ishrani sportista. Zbornik sažetaka Četvrte međunarodne naučne konferencije “Zdravlje, sport, rekreacija” (2021, maj, 14.) Beograd: Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija; 2021.

REŽIMI ISHRANE

Protokol izrade režima ishrane pažljivo je osmišljen, prilagodjavan i strogo individualan. Sadrži tri nivoa.

Izrada svakog režima ishrane obuhvata detaljno uzimanje podataka o životnom stilu osobe, stanju i životnim okolnostima, pregled dokumentacije koju osoba pošalje, i savetovanje sta još treba da se uradi od pretraga da se kompletira slika. Zatim se uzima detaljna anketa ishrane za 7 dana. Merenje procenata mišića, ukupnih i visceralnih masti radi se na Omron vagi sa bioimpendansom, ali sada, zbog epidemiološke situacije, sve se obavlja online a osoba se sama meri na svojoj vagi. Za prikupljanje svih podataka koji su neophodni da bi se počeo raditi individualni režim ishrane - potrebno je nekoliko sati.

1. Individualno savetovanje, usmeno, online, u trajanju od sat vremena - 10000 din. + poklon knjiga Dijetetika 1 i 2. Vi i ja zaključujemo autorski ugovor. Ja plaćam porez na to. Za najugroženije konsultacije su i dalje besplatne.

Konsultacije podrazumevaju savete o vrsti, kombinaciji, rasporedu i obradi namirnica, prilagođene Vašem životnom stilu i stanju.

2. Individualne otkucane preporuke (sa uračunatom konsultacijom) su 24000 din. + poklon knjiga Dijetetika 1 i 2. Vi i ja zaključujemo autorski ugovor. Ja plaćam porez na to.

Podrazumeva konsultaciju uz individualne preporuke, prilagođene Vašem stilu života i stanju. Dobijate u pisanoj formi, detaljno otkucan svoj primerak režima ishrane, sa detaljnim, prilagođenim (individualnim) uputstvima kako da korigujete svoju ishranu kroz izbor namirnica, raspored namirnica u toku dana, kombinaciju namirnica i načine pripremanja hrane, uz ograničenje mase/količine ključnih namirnica. Prvi pozitivni efekti se brzo vide, a to su: manja nadutost stomaka, gubitak viška tečnosti zbog dobre kombinacije hrane, i kod većine ljudi, gubitak telesne mase, jer ovaj režim ishrane ubrzava metabolizam. Iz ishrane se isključuje samo hrana koja nije zdravstveno bezbedna po sastavu. Najveći deo namirnica se i dalje može koristiti.

3. Individulan otkucan jelovnik (sa uračunatom konsultacijom i individualnim preporukama) je 48000 din. + poklon knjiga Dijetetika 1 i 2 . Vi i ja zaključujemo autorski ugovor. Ja plaćam porez na to.

Podrazumeva konsulatciju, individualne preporuke i pravljenje individulanog jelovnika za 7 dana, sa određenom vrstom i količinom namirnica, kombinacijom namirnica, načinom pripreme, rasporedom i količinom svake namirnice u toku svakog dana (detaljno otkucan), prilagođen Vašem stilu života i stanju.

Savetuje se postupni prelazak - prvo probati sa individulaanim preporukama a samo ako je neophodno preći na individualni jelovnik. Osnovni smisao ovih postupnih režima ishrane je da dovedu do rezultata sa minimalnim promenama u načinu ishrane. To ih čini neagresivnim po fizičko i psihičko zdravlje, jer nije stres ni za telo ni za psihu. Kada se usvoje principi režima ishrane, oni postaju deo svakodnevne ishrane.

Postoji mnogo stanja na koje ishrana može da utiče, npr. anemija, dijebetes melitus tip 1 i 2, hipertenzija, hiperlipidemija, gastritis, čir na želucu, pankreatitis, hepatitis, ciroza jetre, zatvor, proliv, alergija ili intolerancija na hranu, kamen u bubregu, bubrežna insuficijencija, urinarne infekcije, maligne bolesti, autoimune bolesti (Hašimoto tireoiditis, Kronova bolest, ulcerozni kolitis, lupus, antiosfolipidni sindrom i dr.), zapaljene vene, hemoroidi, tromboze, krvarenje, neke retke metaboličke bolesti i dr.

4. Radionice online - cena po dogovoru, zavisi od broja učesnika i kompleksnosti teme.

Radionice se organizuju posebno za strukovne nutricioniste dijetetičare i više dijetetičar- nutricioniste (i besplatno za osobu kojoj radimo režim ishrane) a posebno za ostale zainteresovane.